Sınıfta Nasıl Uygulanır?

Genel Uygulama Bilgisi

1- Etkinliğin başlama ve bitiş tarihi belirlenir.

2- Duvar tablosu sınıfa asılır, öğrencilere takip dosyaları ve duvar tablosu yapıştırmaları dağıtılır.

3- Öğrencilerin okumaları takip dosyalarında takip edilir.

4- Öğretmenine kitabı iyi anlatan, detayları kaçırmamış, belirli sayıda öğrenciye uzman kartı verilir.

5- Okuyucuların kitap uzmanı denetiminden geçirilmesi teneffüslerde; öğretmenin onayının alınması, önceden belirlenen ders  saatlerinde yapılır.

6- Kitapların her sayfası 1 puan olarak kabul edilir fakat ögretmen dilerse  resimli kitaplarda 2 sayfayı 1 puan, 3 sayfayı 1 puan vb. şekilde uygulayabilir.

7- Öğrenciler takip dosyasında ulaştıkları sayfa sayısı (puan) kadar, duvar tablosuna çıkartma yapıştırarak liglerde yükselirler.

8- Etkinliğin bitiş tarihi itibari ile ilk üçe giren öğrencilere madalya, öğrencilerin bitirdikleri liglere göre başarı belgesi verilir. Hedefe ulaşan öğrencilerin karnelerine çıkartma yapıştırılır.

*Uygulamadaki farklılıklar için ‘Rekabetsiz Setler, Anlamayı Geliştirme Setleri ve Birinci Sınıf Okuma Motivasyon Setleri’ için aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

 

1-)  1500-2500 SAYFA KİTAP OKUMA MOTİVASYON SETLERİ

Sınıfataki tüm öğrencilere en az 1500/2500 sayfa kitap okuma hedefi  verilir, okunarak  bitirilen kitapların sayfa sayılarının takip dosyalarında toplanması ile uygulanır.

Kitap Uzmanlığı Yöntemi Nasıl Uygulanır?

*Sınıf kitaplığındaki kitapların her birine ‘Uzman’ çıkartması boş bir şekilde yapıştırılır. Öğretmenine kitabı iyi anlatan, detayları kaçırmamış, sorulara net cevap veren öğrenci kitabın uzmanı olur. Uzman olan öğrencinin adı soyadı kitaba yapıştırılan ‘Uzman’ çıkartmasına yazılır. Böylece kitabın uzmanının kim olduğu okuyucular tarafından kolayca bilinir. İlk defa uzman olan öğrenciye uzmanı olduğu kitabın ismi yazılarak ‘Kitap Uzmanlığı Kartı’ verilir ve daha sonra uzman olduğu kitaplar da bu karta yazılır. Bir kitabın birden fazla uzmanı olabilir.

*Uzmanı belli olan kitaplar diğer öğrenciler tarafından okunduğunda;  okuyucu, uzman tarafından kontrol edilir.Takip dosyasını  imzalatmak için uzman ve kitabı okuyan öğrenci öğretmene beraber gelip okunan kitabı onaylatırlar. Böylece öğretmen öğrencileri de aktif hale getirerek takibi kolaylaştırır.

Denetim Nasıl Yapılır?

*Kitap Uzmanı veya ögretmen denetimde kitabın içinden rastgele kısa okumalarla soru oluşturup soru sorabilir, rastgele birkaç yerden çok az okuyarak ‘Burayı hatırladın mı hatırladıysan kitabın tam burasında ne anlatılıyor?’ diye sorabilir yada kitabın özetini anlattırarak okuyucuyu denetimden geçirebilir.

Denetim Ne zaman Yapılır?

Okuyucuların kitap uzmanı denetiminden geçirilmesi teneffüslerde; öğretmenin onayının alınması, önceden belirlenen ders  saatlerinde yapılır.

 

 2-) GÜNLÜK HEDEFLİ 1500-2500 SAYFA KİTAP OKUMA MOTİVASYON SETLERİ

Sınıftaki her öğrenciye 1500/2500 sayfa kitap okuma hedefi  verilirek, öğrencilerin her gün okudukları sayfa sayılarının takip dosyalarında toplanması ile uygulanır. Öğretmen isterse okumaları velilere imzalatarak veli işbirliği de yapabilir.

Günlük Takipte Kitap Uzmanlığı Yöntemi Nasıl Uygulanır?

*Öğretmen veli işbirliği yaparak günlük takip yapıyorsa öğrencinin okuduğu kitabın adı ve günlük okunan sayfa sayısı hergün takip dosyasına yazılarak veli tarafından imzalanır. Takipte veli işbirliği yapmıyorsa takip dosyasındaki veli onay bölümü boş bırakılır.

*Bir kitabın okuması bitirildiğinde okuyan öğrenci bitirdiği kitabı ‘Kitap Uzmanı’nın denetiminden geçirir.

* Takip dosyasını  imzalatmak için uzman ve kitabı okuyan öğrenci öğretmene beraber gelip okumayı onaylatırlar. Böylece öğretmen öğrencileri de aktif hale getirerek takibi kolaylaştırır.

Denetim Nasıl Yapılır?

*Kitap Uzmanı veya ögretmen denetimde kitabın içinden rastgele kısa okumalarla soru oluşturup soru sorabilir, rastgele birkaç yerden çok az okuyarak ‘Burayı hatırladın mı hatırladıysan kitabın tam burasında ne anlatılıyor?’ diye sorabilir yada kitabın özetini anlattırarak okuyucuyu denetimden geçirebilir.

Denetim Nezaman Yapılır?

Okuyucuların kitap uzmanı denetiminden geçirilmesi teneffüslerde; öğretmenin onayının alınması, önceden belirlenen ders  saatlerinde yapılır.

 3-) BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN  OKUMA MOTİVASYON SETLERİ

Birinci sınıfların okuma hızını arttırma amacıyla, veli işbirliği ile günlük takip şeklinde uygulanır.Her öğrenci okuduğu sayfa sayısı kadar öğretmenin belirlediği periyotlarla (Genellikle haftanın belirli bir saatinde uygulanıyor.)sınıftaki duvar tablosundaki liglerde yükseltilir. Bitirdikleri lige göre öğrencilere başarı belgesi verilir. Hedefe ulaşan öğrencinin karnesine çıkartma yapıştırılır. Tablodaki maksimum hedef 1500 sayfa olup sınıfın ve öğrencilerin seviyesine göre istenilen bir ligin sonunda takip bitirilerek daha düşük bir hedefle uygulanabilir. Bu setin içinde madalya yoktur, madalya ödülü verilmek istenirse ekstra okuma ödülleri butonundan madalya sipariş edilebilir.

 4-) ANLAMAYI GELİŞTİRME SETLERİ

Kitap sınavı yapılan sınıflarda öğrencilerin sınavlarından aldıkları puanların toplanması ile uygulanır. Öğrenciler liglerde daha yüksek puan alarak yükselebilmek için daha dikkatli okurlar.

İlk üçe giren öğrencilere madalya verilir. Öğrencilere bitirdikleri liglere göre başarı belgesi verilir. Şampiyonlar ligi kırmızı çizgisine ulaşan öğrenciler hedefe ulaşmış olarak kabul edilir ulaşanların karnelerine çıkartma yapıştırılır.( Duvar tablosu 10 sınav x150 Puan=1500 puandır. farklı sınav sayısında puanlamaya uyarlanarak  uygulanabilir.)

 5-) REKABETSİZ KİTAP OKUMA MOTİVASYON SETLERİ

Rekabetsiz setlerde öğrenciler bir yarışma içine sokulmaz okudukları kadar liglerde yükselirler. Yükseldikleri ligden başarı belgesi alırlar. Dereceye girme söz konusu değildir. Öğrencilerin kitap okumalarını sağlamak ve takip etme amacı ile uygulanır.